çocuklarda W şeklinde oturma

Ayağını içe doğru atarak yürüyen çocuklar çok rahat W şeklinde oturabilirler. Bu oturma şeklinin engellenmesi ve bunun yerine bağdaş kurarak oturması öğretilerek taban desteği ile birlikte zaman içerisinde oluşacak düzelmeye faydalı olabilecek yapılması gereken tek öneridir.

Çocuklarda doğru oturma ve çocuklarda yanlış oturma konusunda dikkatli olmak gerekmektedir.